Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vierbeek College
  Onderbouw
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Bovenbouw
  Wijnand van Arnhemweg 1
  6862 XM Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

In 2016 wil het Vierbeek College nóg beter worden!

 • De kerstdagen zijn weer achter de rug, we zijn gezellig samen geweest met onze dierbaren en tot slot hebben we geproost op alle mooie dingen die 2016 ons hopelijk gaan brengen. Uitgerust en vol energie zijn we weer aan het nieuwe jaar beginnen: ook op school. Het Vierbeek College wil verder, het Vierbeek College wil weer een stukje beter worden, het Vierbeek College barst, zo aan het begin van dit nieuwe kalenderjaar, weer van de energie.

Wat gaan we dan doen zult u zich afvragen?

Om te beginnen: alles wat we in de afgelopen jaren opgebouwd hebben vooral borgen. We zijn trots op het onderwijs dat we bieden. Toch zien we ook weer kansen waaraan we in 2016 willen gaan werken:

1- Ontwikkeling van het leerklimaat in de klas

We gaan middels een onderzoek het leerklimaat per klas in beeld brengen. Vervolgens gaan we onze medewerkers middels coaching on the job ondersteuning bieden in het tot stand brengen van een nog beter leerklimaat. We zullen u hier binnenkort uitgebreid over informeren.

2- Optimaliseren arbeidstoeleiding

Het Vierbeek College leidt haar leerlingen op richting arbeid. Dat doen we in fase 1 (leerjaar 1 en 2) door naast de theorie ook al veel tijd te besteden aan praktijkvakken. In ons Leerwerkcentrum (Fase 2 en 3) kiezen de leerlingen voor een praktijkroute en gaan ze stage lopen. De basis voor onze arbeidstoeleiding is al erg goed. Toch zien we nog kansen. Denk bijvoorbeeld aan de inbreng van het bedrijfsleven ín de school of aan een nieuw systeem van certificeren wat we gaan onderzoeken.

3- Ouderbetrokkenheid vergroten

We zijn een project gestart om onze ouders nog meer bij onze school te betrekken. We willen samen met een aantal ouders tot actiepunten komen die we het komende jaar zullen gaan uit zetten.

Naast bovenstaande hoofdthema’s zullen er nog vele andere thema’s worden opgepikt. Allemaal bedoeld om een nóg betere school te worden. We hopen dat uw vertrouwen in onze school verder zal toenemen,  maar vooral dat  uw kind met nog meer plezier naar school toe zal komen.

Namens alle medewerkers van het Vierbeek College wens ik u een heel voorspoedig 2016 toe!

Graag tot ziens!

Wim van Schaik

Directeur


Nieuws

:

Help (nieuw venster)