Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vierbeek College
  Onderbouw
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Bovenbouw
  Wijnand van Arnhemweg 1
  6862 XM Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leerklimaat- en werkklimaatonderzoek van de Vaart en het Vierbeek College

 • In maart 2016 hebben De Vaart en het Vierbeek College in samenwerking met de Hogeschool Leiden en de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar het leer- en werkklimaat. Het leerklimaat is bepalend voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en een voorwaarde voor didactische ontwikkeling. Een positief werkklimaat onder docenten is een noodzakelijke voorwaarde voor het creëren van een goed leerklimaat. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten.
Van: Dr. G.H.P van der Helm, drs F. Bekken  en prof. Dr. G.J.J.M. Stams​

Uit de resultaten is gebleken dat binnen De Vaart en het Vierbeek College een goed leerklimaat aanwezig is. Docenten zijn responsief naar leerlingen, houden goed rekening met de beperkingen van de leerlingen, weten crisissituaties vaak adequaat te hanteren en streven naar een optimale ontwikkeling binnen de mogelijkheden van de individuele leerlingen. Bijzonder is ook dat veel leerlingen het gevoel hebben dat ze op school goede dingen leren. De leerlingen voelen zich over het algemeen veilig op school. Dit is bijzonder, omdat de leerlingen binnen de Vaart en het Vierbeek College zich vaak kenmerken door gedrags- en andere problemen, iets wat onderwijs niet gemakkelijk maakt. Dat de docenten daar toch in slagen is een compliment aan de staf. Belangrijk aandachtspunt uit het onderzoek is de vraag op welke wijze disruptief gedrag verder kan worden teruggedrongen. 

De resultaten worden weerspiegeld in de resultaten van het werkklimaatonderzoek onder de docenten. De docenten zijn zeer gemotiveerd, ervaren een gezonde werkdruk  en ervaren, in vergelijking met een referentiegroep, een goede ondersteuning door hun teams en een positieve wijze van leiding geven.


De Vaart en het Vierbeek College streven ernaar regelmatig onderzoek te doen om deze kwetsbare groep leerlingen datgene te kunnen bieden wat ze nodig hebben en de docenten daarin te ondersteunen. Tevens worden er in samenwerking met de Hogeschool Leiden en de UvA  in de toekomst door middel van praktijkgericht onderzoek in samenwerking met  de leerkrachten gezocht naar antwoorden op dringende vragen vanuit de beroepspraktijk. Praktijkgericht onderzoek kan uitwijzen of een dergelijke aanpak kan leiden tot nog betere leerresultaten. 


Dr. Peer van der Helm is lector aan het Expertisecentrum Jeugd bij de Hogeschool Leiden, drs. Ferdi Bekken coördineert vanuit het Expertisecentrum Jeugd de onderzoeken en Prof. Dr. Geert-Jan Stams, is hoogleraar forensische orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.


Nieuws

:

Help (nieuw venster)