Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vierbeek College
  Onderbouw
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Bovenbouw
  Wijnand van Arnhemweg 1
  6862 XM Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

De School

 • Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren van 12 tot en met 18 jaar met een licht verstandelijke beperking die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. Wij leiden onze leerlingen op voor hun toekomst binnen arbeid of dagbesteding.

Schoolgrootte

Op onze school zitten ongeveer 240 leerlingen, verdeeld over 24 klassen, van ongeveer 10 leerlingen. Ons team begeleidt deze leerlingen en bestaat uit ongeveer 70 medewerkers. We werken met vaste mentoren. Het onderwijs op het Vierbeek College is opgedeeld in drie fases:
 
Fase 1         leerjaar 1 en 2    leeftijd 12 - 14
Fase 2         leerjaar 3 en 4    leeftijd 14 - 16
Fase 3         leerjaar 5 en 6    leeftijd 16 - 18

Algemene grondslag

Onze school is een algemeen bijzondere school. We gaan uit van gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Leerlingen, ouders en medewerkers met verschillende godsdiensten en uiteenlopende levensovertuigingen gaan bij ons op school met respect met elkaar om.

Speerpunten in ons onderwijs

De totale ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal. Op het gebied van schoolse vakken, sociale vaardigheden en vrije tijd. Bij deze ontwikkeling is het belangrijk dat leerlingen leren doelen na te streven en dat ze van en met elkaar leren. Bovendien scheppen we voorwaarden voor persoonlijke ontwikkeling door het bieden van rust, regelmaat, ritme en herhaling.​

Schoolklimaat

Bij ons op school staan drie begrippen centraal: structuur, veiligheid en duidelijkheid. Hierop is al ons dagelijks handelen gebaseerd. Of het nu tijdens de lessen, op het plein, tijdens de start van de ochtend, bij de begeleiding naar de taxibusjes of tijdens een buitenactiviteit is. Het bieden van structuur, veiligheid en duidelijkheid betekent dat leraren en begeleiders altijd dicht bij leerlingen zijn. We werken met een voorspelbaar ritme en zorgen ervoor dat elke leerling weet wat hij die dag kan verwachten. Op onze school nemen we iedere leerling serieus, we maken leerlingen mede verantwoordelijk voor hun eigen toekomst. Wij praten mét leerlingen, omdat we oprecht in hen geïnteresseerd zijn. We benaderen hen als toekomstige werknemers.
 
Bekijk hier het filmpje waarin directeur Wim van Schaik vertelt over de school.

De School

:

Help (nieuw venster)