Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vierbeek College
  Onderbouw
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Bovenbouw
  Wijnand van Arnhemweg 1
  6862 XM Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon
Mocht u of uw zoon of dochter toch geconfronteerd worden met ongewenst gedrag, maak dit dan bespreekbaar met de leraar, de directie of de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft een speciale taak in het begeleiden en adviseren van leerlingen en ouders bij ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon geeft bijvoorbeeld advies over mogelijke vervolgstappen. De interne vertrouwenspersonen op school zijn Tjitske Punter en Silvia Visser. U kunt ook een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon van De Onderwijsspecialisten of op de landelijke vertrouwensinspecteur. ​
 
Silvia Visser of Tjitske Punter
T: 026 - 334 88 00
Externe vertrouwenspersonen
Chiene Hulst
M 06 - 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl
 
Cor van Duinhoven
M 06 - 11 35 52 80
corvanduinhoven@externevertrouwenspersonen.nl
 
Landelijke vertrouwensinspecteur
Deze functionaris is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangesteld en belast met de onderwerpen seksuele intimidatie, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering binnen scholen.
 
T 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).
Veilig op School

:

Help (nieuw venster)