Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vierbeek College
  Onderbouw
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Bovenbouw
  Wijnand van Arnhemweg 1
  6862 XM Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Jaarplan

 • In ons jaarplan van 2014 hebben we ter verbetering van het onderwijs de volgende onderwerpen aandacht gegeven:
 
- We hebben passend onderwijs vorm gegeven.
- Opbrengstgericht werken is geïmplementeerd.
- We hebben vorig jaar intrek genomen in onze nieuwe schoolgebouwen.
- 21st century skills worden steeds meer ingepast in ons onderwijs. De eerste iPad-klas is gestart.
- We zijn gestart met het arrangement “Trajectklas”.

Doelen jaarplan 2015

- Borgen van opbrengstgericht werken;
- Operationaliseren van het Leerwerkcentrum;
- Verder toepassen van 21e eeuwse vaardigheden in ons onderwijs;
- Gerichte samenwerking met de brancheorganisaties;
- Structureel aanbod van Rots & Water-trainingen;
- Werken met een cyclisch model van kwaliteitszorg.

Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)