Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vierbeek College
  Onderbouw
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Bovenbouw
  Wijnand van Arnhemweg 1
  6862 XM Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Onderwijsprogramma

Fase 1 (leerjaar 1 en 2): de leerling als leerling

In fase 1 ligt de nadruk op basisvakken als Nederlands, Engels, wiskunde en sociale vaardigheidstraining. Daarnaast bieden we de volgende praktijkvakken aan: ICT, Art, Techniek breed en huishoudkunde. Bij de praktijkvakken ligt de nadruk op oriëntatie en zelfredzaamheid. Alle leerlingen doen aan het eind van fase 1 een arbeidsinteressetest. Mede op grond van de uitslag van deze test maken de leerlingen een sectorkeuze (Commercie & DIenstverlening of Techniek breed) voor fase 2. Aan het eind van deze fase kunnen leerlingen op gaan voor een IVIO-examen. Het IVIO-examen is een examen over de theorie  van de vakgebieden Nederlands, Engels en  rekenen/wiskunde.

Fase 2 (leerjaar 3 en 4): de leerling als toekomstig werknemer

In fase 2 werken we in twee sectoren: Commercie & Dienstverlening en Techniek breed. In deze fase oriënteren leerlingen zich op verschillende praktijkroutes die horen bij de gekozen sector. Hiervoor hebben we in de school voor elke praktijkroute een speciaal lokaal ingericht waarin we de arbeidssituatie zo goed mogelijk nabootsen. Leerlingen krijgen gastlessen en gaan op excursie naar bedrijven.
 
Halverwege fase 2 kiezen leerlingen een praktijkroute binnen hun sector. Ze specialiseren zich in een vak en kunnen een branchegericht certificaat halen. Deze certificaten maken voor bedrijven duidelijk welke vaardigheden zijn geleerd.

Fase 3 (leerjaar 5 en 6): de leerling als burger

In fase 3 werken we samen met de leerling toe naar de beoogde uitstroomplek. De leerling heeft een stageplaats voor minimaal twee en maximaal vier dagen per week. Het onderwijsprogramma ondersteunt de uitstroom en bestaat in het laatste jaar bij voorkeur alleen uit een terugkomdag op school. De leerling leert vaardigheden die nodig zijn voor zijn stage en vaardigheden om zich staande te kunnen houden in de maatschappij. Wanneer de stage vraagt om aanvullende certificering, proberen wij aan deze wens tegemoet te komen.
 
Als er mogelijkheden ontstaan om de leerling met een baan van school te laten gaan, ondersteunen trajectbegeleiders dit proces. Er wordt in de uitstroomfase intensief samengewerkt met gemeentes en eventuele andere betrokken instanties.
 
Bekijk hier de film waarin teamleider Tanja van Manen uitleg geeft over de sectorkeuze van fase 1 en 2 en het behalen van het branchecertificaat.
 

Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)