Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vierbeek College
  Onderbouw
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Bovenbouw
  Wijnand van Arnhemweg 1
  6862 XM Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ontwikkelingsperspectiefplan

 • Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld.

Het document beschrijft voor een periode van vier jaar de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling en zegt iets over het uitstroomprofiel. Het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte, de belemmerende en bevorderende factoren spelen een belangrijke rol bij het bepalen in welke leerroute een leerling wordt ingedeeld. Het Vierbeek College biedt drie leerroutes aan, te weten leerroute 3, 4 en 5. Deze leerroutes zorgen uiteindelijk voor een uitstroom richting arbeid of arbeidsmatige dagbesteding.

Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)