Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vierbeek College
  Onderbouw
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Bovenbouw
  Wijnand van Arnhemweg 1
  6862 XM Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Sociale vaardigheden

 • Op school besteden we structureel en planmatig aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden.

Onze leerlingen hebben een grotere kans op een succesvolle deelname aan de maatschappij als we hun sociale competenties vergroten. Deze competenties zijn: jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf en omgaan met je mogelijkheden en beperkingen. In de omgang met anderen leren ze: ervaringen delen, aardig doen en omgaan met ruzie.

Voor het vergoten van sociale vaardigheden gebruiken we de methode Leefstijl. In deze methode worden een positieve houding en gedrag gestimuleerd via het ontwikkelen en toepassen van sociale vaardigheden. Dit gebeurt in de praktijk door samen met klasgenoten activiteiten en opdrachten te doen die het besef en de meerwaarde van ‘goed omgaan met elkaar’ versterken. Het spreken van plustaal is een kenmerk van de methode Leefstijl. Met plustaal benoemen we welk gedrag we graag willen zien. Leefstijl staat twee keer per week op het programma. We volgen de ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling in ons leerlingvolgsysteem.

Bekijk hier de film over de rol van de mentor/vakleerkracht en wat plustaal  relatie tot positief gedrag inhoudt.

Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)