Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vierbeek College
  Onderbouw
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Bovenbouw
  Wijnand van Arnhemweg 1
  6862 XM Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

18 jaar of school verlaten?

 • Praktische tips voor de leerling die 18 jaar of ouder is, of school verlaat
 • Wanneer een scholier 18 jaar wordt vervalt het recht op kinderbijslag.
  De scholier zelf kan dan een aanvraag doen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor een tegemoetkoming scholieren.
  Meer informatie over wat de regeling inhoud, de voorwaarden en hoe deze aan te vragen kunt u  lezen op de website van DUO: www.duo.nl Of neem telefonisch contact op met DUO: telefoonnummer 050 5997755.

 

 • Jongeren vanaf 18 jaar moeten zelf een zorgverzekering afsluiten. Zij zijn niet langer (mee)verzekerd via de zorgverzekering van ouders! Bij de Belastingdienst kan er zorgtoeslag aangevraagd worden.
  Website:
  www.belastingdienst.nl
  Telefoonnummer: 0800 0543

 
 • De schoolmaatschappelijk werker kan ingezet worden bij vragen vanuitde school of van de ouders/verzorgers over het functioneren van de leerling thuis en op school. Het initiatief tot het contact kan uitgaan van zowel ouders/verzorgers als de schoolmaatschappelijk werker. Schoolmaatschappelijk werker kan ouders/verzorgers en leerlingen die dat nodig hebben helpen met lichte vormen van psychosociale hulp en advies en ondersteuning.
  Ook na schoolverlating kan er behoefte zijn aan maatschappelijk werk ondersteuning. Bij behoefte zijn aan persoonlijke ondersteuning of advies bij bijvoorbeeld samenleven & wonen, leren & werken, regelgeving & geldzaken of vrije tijd,
  kunt u het beste contact opnemen met het sociale wijkteam in uw gemeente. U kunt bij je gemeentehuis informatie krijgen over de bereikbaarheid en werkwijze van het sociale wijkteam.
  
 • Vanaf 18 jaar is iedereen volgens de wet bevoegd om zelf beslissingen te nemen. Voor velen van ons is dit geen probleem. Enkelen van ons zijn gebaat bij ondersteuning bij het nemen van persoonlijke en/of financiële beslissingen. Er zijn wettelijke maatregelen om deze ondersteuning te regelen. Deze maatregelen heten mentorschap, bewindvoering en curatorschap. Bij de Rijksoverheid kan er, als daar behoefte aan is, informatie opgevraagd worden.
  Website:
  www.rijksoverheid.nl
  Telefoonnummer: 1400
   

Praktisch

:

Help (nieuw venster)