Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vierbeek College
  Onderbouw
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Bovenbouw
  Wijnand van Arnhemweg 1
  6862 XM Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ouderbijdrage

 • Wij vragen u jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage voor de organisatie van feestelijke gelegenheden.

De school beheert deze bijdragen en verantwoordt deze in een financieel jaarverslag. Over de hoogte van de bijdrage informeren wij u bij de start van het schooljaar. U bent niet verplicht de bijdrage te betalen. Wanneer u hiervan afziet, heeft dit geen consequenties voor de deelname van uw zoon of dochter.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)