Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vierbeek College
  Onderbouw
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Bovenbouw
  Wijnand van Arnhemweg 1
  6862 XM Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ziekte en verzuim

Ziek melden

Is uw zoon of dochter ziek? Bel dan vóór 09.00 uur naar de school. We zijn bereikbaar op 026 - 334 88 00. Als een leerling tijdens de les ziek wordt, nemen we contact met u op voordat uw zoon of dochter naar huis gaat.

Volledige leerplicht

De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin uw zoon/dochter 18 jaar wordt.

Ongeoorloofd schoolverzuim

De leerplicht is geregeld in de Leerplichtwet. Volgens deze wet is de school verplicht om het ongeoorloofd schoolverzuim, dus ook spijbelen, nauwkeurig te registreren en te melden bij de leerplichtambtenaar. Als we een vermoeden van spijbelen hebben, zullen we in overleg met ouders en mogelijk de schoolmaatschappelijk werker, proberen eventueel achterliggende problemen op te lossen. Leidt dit niet tot resultaat, geven we het ongeoorloofd schoolverzuim door aan de leerplichtambtenaar. Dit kan soms leiden tot strafrechtelijke vervolging en het opleggen van een boete aan de ouders.

Vrijstellingen 

In sommige gevallen kunnen leerlingen niet het volledige aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld vanwege medische redenen. Bespreekt u dit met de teamleider, zodra uw zoon/dochter naar school gaat. We bepalen in overleg of er vrijstelling kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen.
Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie.
Voor meer informatie over vrijstelling kunt u terecht bij de teamleider.
 

Praktisch

:

Help (nieuw venster)