Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vierbeek College
  Onderbouw
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Bovenbouw
  Wijnand van Arnhemweg 1
  6862 XM Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ouders

 • Samenwerken met ouders vinden we erg belangrijk en we houden daarbij van korte communicatielijnen. We zijn immers met elkaar verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van uw zoon of dochter. We zoeken daarom op verschillende momenten en manieren contact met u. Neem ook gerust contact met op met ons als u vragen heeft of als u zich ergens zorgen over maakt.

Vaste contactmomenten met ouders

Om een goede structuur te brengen in de contacten met ouders, hebben we een aantal vaste contactmomenten. Dit zijn het planningsgesprek met u en uw zoon of dochter bij de start van het schooljaar en de gesprekken over het ontwikkelingsperspectiefplan, de voortgang en de ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Overige contactmomenten met ouders

Soms is het bij onze leerlingen nodig dat er vaker contact is tussen ouders en de leraar. Dit regelen we samen. Bijvoorbeeld door regelmatig telefonisch contact. Als er bijzonderheden zijn, wordt u rond 15.30 uur gebeld door de leraar van uw zoon of dochter. Ook kunnen bijzonderheden uitgewisseld worden via een contactschrift of de e-mail.

Ouders

:

Help (nieuw venster)