Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vierbeek College
  Onderbouw
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Bovenbouw
  Wijnand van Arnhemweg 1
  6862 XM Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Partners

OC Jan Pieter Heije (Pluryn)
We werken samen met Orthopedagogisch Centrum Jan Pieter Heije, onderdeel van Pluryn. In deze samenwerking is structureel overleg op diverse niveaus om ervoor te zorgen dat de gedachte één-kind-één-plan succesvol kan zijn. Iets minder dan de helft van onze leerlingen woont doordeweeks ook op Jan Pieter Heije. Sommigen gaan in het weekend naar huis.

Medische zorg: (Jeugdgezondheidszorg, JGZ)
We werken nauw samen met Jeugdgezondheidszorg. Dat doen we op verschillende manieren.

 • Entreeonderzoek speciaal onderwijs
  Tijdens het entreeonderzoek onderzoekt de arts de leerling uitgebreid. Er vindt een analyse plaats van de sociaal-medische situatie (onder andere medicijngebruik, ontwikkelings- en vaccinatiestatus) en er is een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Andere onderzoeksonderdelen zijn: zelfredzaamheid, het gedrag, sociale vaardigheden en lichamelijke beperkingen.

 • Preventieve Gezondheidsonderzoeken
  In het speciaal onderwijs worden de leerlingen na het entreeonderzoek nog drie maal onderzocht. Per leerling wordt een individueel plan gemaakt. Leerlingen worden om de drie jaar gezien.
  De preventieve gezondheidsonderzoeken bevatten een analyse van de sociaal-medische situatie en een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Ook wordt gekeken naar de psychosociale gezondheid, de lichamelijke ontwikkeling en het welbevinden van de leerling.
  U krijgt vooraf bericht van de GGD wanneer uw zoon/dochter voor een medisch onderzoek wordt opgeroepen. Ook op uw initiatief kan er naast de standaardonderzoeken een afspraak gemaakt worden met de schoolarts.

Samenwerking

:

Help (nieuw venster)