Informatiebrief update Coronavirus Vierbeek College 3-4-2020

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals waarschijnlijk bij jullie al bekend is, heeft premier Rutte afgelopen dinsdag aangekondigd dat alle scholen nog tot en met 28 april 2020 gesloten zijn vanwege de coronacrisis. Dit houdt in dat ook de scholen van De Onderwijsspecialisten gesloten zijn voor onderwijs tot en met 28 april. Omdat deze datum midden in de meivakantie valt, informeren wij u over wat dit betekent voor het onderwijs en de noodopvang voor de feestdagen en de meivakantie. 

 

 Feestdagen/meivakantie 

 • Goede Vrijdag op 10 april  
  Omdat deze dag in de ‘gewone’ situatie de scholen ook niet open zouden zijn geweest zijn de scholen alleen open voor noodopvang.  
 • Tweede Paasdag op 13 april  
  Dit is een officiële feestdag. De scholen zijn niet open voor noodopvang.  
 • Koningsdag op 27 april 
  Dit is een officiële feestdag. De scholen zijn niet open voor noodopvang. 
 • Bevrijdingsdag op 5 mei 
  Dit is een officiële feestdag die valt in de meivakantie. De scholen zijn echter wel open voor noodopvang.  
 • Meivakantie (27 april t/m 8 mei) 
  Tijdens de meivakantie zijn de scholen alleen open voor leerlingen die van de noodopvang gebruik maken. Er wordt geen les op afstand gegeven en er worden geen thuiswerkopdrachten gegeven in deze weken. 

 

Noodopvang 

Met uitzondering van Tweede Paasdag en Koningsdag is de school open voor noodopvang van leerlingen. Voor de noodopvang blijven dezelfde regels en afspraken gelden zoals die op dit moment van toepassing zijn.   

 

Onderwijs 

Zoals we al eerder gemeld hebben, zullen wij er alles aan doen om ook de komende periode passende vormen van onderwijs aan uw kind aan te bieden. Uw kind ontvangt nu al huiswerk van zijn mentor. In de komende periode zullen we proberen om, naast dit werk, ook andersoortig werk voor uw kind beschikbaar te stellen. Denk hierbij aan knutselwerk voor de jongste kinderen, praktijkopdrachten voor de oudere leerlingen, maar ook andere, leuke en leerzame activiteiten voor thuis waarmee uw kind hopelijk blij zal zijn. 

We begrijpen goed dat de situatie ook van u veel vraagt in deze moeilijke tijd. Toch vragen wij om uw begrip en medewerking, zodat we samen deze tijd op een zo goed mogelijke manier invulling geven. Eind april verwachten wij u opnieuw te informeren over de situatie na de meivakantie. Als er tussentijds nog wijzigingen komen op de huidige maatregelen, zullen wij u uiteraard informeren via de gebruikelijke kanalen.  

Wij wensen u allemaal veel sterkte in de komende weken. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u via de mail of via het nummer van school  contact opnemen met mij. 

 

Met vriendelijke groet, 

Wim van Schaik 

Directeur De Vaart / Vierbeek College 

 

Volledige brief Hier te downloaden.