Nieuwsbrief van het Vierbeek College april 2021

Download hier de nieuwsbrief!

 

Beste ouders en verzorgers,

Het einde van het schooljaar komt langzaam dichterbij.
Een tijd met nog genoeg leuke maar soms ook spannende zaken op het programma. Neem bijvoorbeeld de examens voor wiskunde, Nederlands en Engels die er aan komen.

Daarnaast worden er in de bovenbouw voor de verschillende praktijkroutes de praktijk- examens afgenomen.

In deze nieuwsbrief vindt u ook de eerste informatie over de Entreeopleiding die we vanaf volgend schooljaar gaan aanbieden binnen het Vierbeek College. Op dit moment zijn we in kaart aan het brengen welke leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor deze ROC niveau 1 opleiding die we in samenwerking met ROC Rijn IJssel gaan verzorgen.

Zoals het er nu naar uit ziet hebben we voldoende leerlingen om volgend jaar een speciale Entreeklas te starten. We zijn erg blij met deze ontwikkeling. Het maakt dat wij nog beter in staat zijn om iedere leerling een passende aanbod aan te bieden dat past bij zijn of haar mogelijkheden.

Ik wens u wederom veel leesplezier en wens u namens alle collega’s alvast een hele fijne meivakantie toe!

Vriendelijke groet,
Wim van Schaik