Uitstroom

Onze leerlingen stromen uit naar andere vormen van onderwijs, arbeidsmatige dagbesteding of betaalde arbeid.

We bieden de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

  • Leerroute 3 dagbesteding of arbeid
  • Leerroute 4 arbeid
  • Leerroute 5 arbeid of entree-opleiding

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw zoon of dochter op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.

Bekijk hier de film over Joey (oud leerling). Joey en zijn ouders vertellen wat de jobcoach heeft betekend m.b.t. het vinden van passend werk.