Maatwerk voor jongeren die vastlopen op school

Soms lopen kinderen om uiteenlopende redenen vast op school. Ze ontwikkelen zich nauwelijks, houden een hele dag op school niet vol en kunnen daardoor geen volledig onderwijsprogramma volgen. Plurynlocatie Jan Pieter Heije, so De Vaart en vso Vierbeek College ontwikkelden speciaal voor deze jongeren twee maatwerkoplossingen: Impuls en De Schakel. Op donderdag 4 april 2019 werd De Schakel officieel geopend. Ouders en professionals uit het werkveld namen een kijkje.

Geen jongere tussen wal en schip

Dat is het streven van maatwerkprogramma’s Impuls en De Schakel. “Met Impuls en De Schakel kunnen jongeren zich ook buiten de schoolbanken ontwikkelen en hebben ze een zinvolle invulling van de dag”, aldus Wim van Schaik, directeur van De Vaart en Vierbeek College. “Impuls biedt traject- en leerondersteuning aan jongeren die tijdelijk niet of nauwelijks naar school gaan. Ze krijgen er 1-op-1 begeleiding om te werken aan individuele doelen. Dat doen we in een aparte klas of in het Impulsgebouw op het terrein van Jan Pieter Heije in Oosterbeek. Het doel is dat de jongeren weer zo volledig mogelijk naar school te gaan.”

Aanvulling op Impuls

Voor sommige jongeren is ook Impuls nog een stap te ver: “Voor hen hebben we De Schakel opgezet. In een speciaal ingerichte ruimte op het terrein in Oosterbeek kunnen jongeren bij De Schakel deelnemen aan allerlei activiteiten. Ze kunnen koken, creatief bezig zijn, ontspannen in de chillroom. Het programma wordt afgestemd op de behoeften van de jongeren. Door op die manier de dag toch zinvol in te vullen, kunnen ze bij De Schakel ontspannen maar ook hun sociale competenties ontwikkelen.” De activiteiten bij De Schakel zijn ter vervanging van óf aanvullend op het onderwijsprogramma en/of maatwerkprogramma Impuls.