Wij bieden onze leerlingen nieuwe kansen.

Schoolgids Contact Stage

Wij bieden onze leerlingen nieuwe kansen.

Schoolgids Contact Stage

Wat onze school speciaal maakt

Wij bieden onze leerlingen nieuwe kansen. Met innovatief voortgezet speciaal onderwijs werken zij toe naar een toekomst op de arbeidsmarkt of binnen de dagbesteding.

Werk dat ertoe doet

Het Vierbeek College is een school waar we trots op zijn. Trots op onze leerlingen, trots op ons onderwijs en trots op onze medewerkers. Ons onderwijsaanbod is sterk praktijkgericht: praktijkvakken en stage zijn een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. Ook zijn we bezig met een project, 'Wood Works'. Daarover later meer.

Vierbeek College op film

Twitter

''Op weg naar werk!''

Daar gaat het om op het Vierbeek College. Wij zetten ons in om al onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst: een zo zelfstandig mogelijke plek op de arbeidsmarkt.

''Op weg naar werk!''

Succesverhalen

Oud leerlingen Vierbeek College schitteren op de werkvloer! 

Meer succesverhalen vind je op:

Samen navigeren van speciaal naar gewoon'