Over ons onderwijs

Elke leerling groeit door onderwijs dat bij hem past en dat rekening houdt met zijn specifieke kennis, vaardigheden, interesses, talenten en beperkingen. We zorgen ervoor dat leerlingen vol zelfvertrouwen klaar zijn voor de volgende stap.

Sport en cultuur

Bewegen is gezond, dus dat stimuleren we. Zo volgen leerlingen op school regelmatig sportieve workshops. We werken ook samen met Special Heroes, een landelijk programma dat kinderen en jongeren meer wil laten bewegen. Om leerlingen zich ook op cultureel gebied te laten ontwikkelen, hebben we speciale keuzemiddagen waarin sport, cultuur en vrijetijdsbesteding centraal staan.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een ­multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving.

Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak- en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. De mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen bepalen deels waar we de focus op leggen.

We maken onze leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Zij moeten het doen. Wij helpen ze hun doelen na te streven. En we laten ze van en met elkaar leren.

Onderwijsprogramma

Onze leerlingen stromen uit naar ander onderwijs, dagbesteding of betaald werk. Ook (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school is soms mogelijk.

Lees meer

Stage en praktijkervaring

Onze leerlingen zijn op weg naar fijn en passend werk en een zo zelfstandig mogelijke plek op de arbeidsmarkt. Op naar een mooie toekomst.

Lees meer

Maatwerk op school

Structuur is voor onze leerlingen extra belangrijk. In alle klassen houden we daar rekening mee, maar in onze vijf structuurklassen nog meer.

Lees meer

Begeleiding

Voor elke nieuwe leerling maken we een ontwikkelings-perspectiefplan (OPP) dat we jaarlijks met leerlingen en ouders bespreken.

Lees meer

Toetsen en examen

De vlag kan uit! Vanaf 2022 ontvangen onze leerlingen een diploma. Hierover binnenkort meer informatie op deze website.

Lees meer