Voor wie is ons voortgezet speciaal onderwijs?

Onze leerlingen zijn tussen de 12 en 18 jaar. Zij krijgen extra ondersteuning vanwege hun gedragsproblemen en hun leerachterstand (IQ tussen 50 en 85). Onze leerlingen gaan dankzij nieuwe kansen en onze hulp op weg naar een mooie, eigen plek in de maatschappij. We willen een school zijn waar iedere leerling zich veilig voelt en waar het zichzelf mag zijn. Waar iedere jongere mag groeien en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. We richten ons op de onderwijsbehoeften van de jongere. Daarbij maken we de leerling zo veel mogelijk verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. De totale ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal. Op het gebied van schoolse vakken, sociale vaardigheden en vrije tijd. Bij deze ontwikkeling is het belangrijk dat leerlingen leren doelen na te streven en dat ze van en met elkaar leren. Bovendien scheppen we voorwaarden voor persoonlijke ontwikkeling door het bieden van rust, regelmaat, en herhaling. Ons onderwijsaanbod is sterk praktijkgericht. Praktijkvakken en stage zijn een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma.

Nieuw startpunt

Het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen krijgen op onze middelbare school speciale aandacht. We investeren in de motivatie van de leerlingen; ze maken een nieuwe start die aansluit bij hun mogelijkheden. De onderwijsbehoefte van iedere leerling vertalen wij in een praktijkgericht maatwerktraject. Met een goede afwisseling tussen praktijk en theorie. Wij geloven in een positieve aanpak en investeren veel in de relatie met onze leerlingen. Zo komen zij écht tot ontwikkeling!

Kleine klassen

Elke klas bestaat uit ongeveer tien leerlingen. Een vaste mentor geeft alle theorielessen. Onze school heeft reguliere klassen en klassen met extra structuur en veiligheid. Onze medewerkers zijn pedagogisch sterk, echte doorzetters en werken graag samen met ouders en andere partners.

Praktijkgericht

Werken in de praktijk neemt een belangrijke plaats in binnen onze school. Daarnaast kunnen onze leerlingen theorie- en branchecertificaten halen.

  • In fase 1 (leerjaar 1 en 2) bieden we naast de theorielessen ook veel praktijkvakken aan.
  • In fase 2 en 3 (leerjaar 3 t/m 6) worden de leerlingen opgeleid richting werk. Zij kiezen uit één van onze praktijkroutes en lopen interne, groeps- en externe stages. Ook is er veel aandacht voor hun algemene werknemersvaardigheden

Bekijk hier de film waarin teamleider Maarten Koopman vertelt over het profiel van de onderbouw (fase 1).

Bekijk hier de film waarin teamleider Brian Heerens vertelt over het profiel van de bovenbouw (fase 2 en 3).

Bekijk hier de film waarin teamleider Tanja van Manen uitleg geeft over de sectorkeuze in fase 2 en het behalen van het branchecertificaat.

Zorgcoördinator Hanneke geeft uitleg over het pedagogisch klimaat op het Vierbeek College.