Onze school

De leerlingen staan op het Vierbeek College centraal en iedere leerling is voor ons bijzonder. Elke dag en bij alles wat we doen. We luisteren graag naar onze leerlingen. En helpen hen op weg naar een goede toekomst. 

Onze school in het kort 

Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.  

Het Vierbeek College telt:  

  • ruim 250 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar 
  • 25 klassen (van ongeveer 10 leerlingen) 
  • 5 speciale klassen  
  • ruim 70 medewerkers 

Bezoek van de onderwijsinspectie 

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. De inspectie beoordeelde ons onderwijs in 2021 als voldoende. Dit is de maximale score. Hoger gaat de inspectie niet. 

Wat Vierbeek College speciaal maakt...