Onze school

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren van 12 tot en met 18 jaar met een leerachterstand. Ze hebben extra ondersteuning nodige vanwege hun gedrag. In kleine klassen van ongeveer tien leerlingen bereiden we ze voor op een toekomst op de arbeidsmarkt of binnen de dagbesteding. Ook stroomt een deel van onze leerlingen door naar het ROC.

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. We zijn een algemeen bijzondere school, dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

Het Vierbeek College heeft:

  • Ruim 250 leerlingen, tussen de 12 en 18 jaar
  • 19 klassen (van ongeveer 10 leerlingen)
  • Ruim 80 medewerkers
  • Intensieve begeleiding middels Impuls, De Schakel, ZMOLK-klas, maatwerkklas en de Trajectklas

Inspectiebeoordeling

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

Wat Vierbeek College speciaal maakt...