Contactpersonen

Heb je geen algemene vraag, maar wil je over een specifiek onderwerp meer weten? Hier vind je onze contactpersonen voor verschillende onderwerpen. Staat jouw onderwerp er niet tussen, bel dan het algemene nummer. We helpen je graag verder.

Medezeggenschapsraad 

E mr-vierbeekcollege@vierbeekcollege.nl  

Schoolmaatschappelijk werkers

Utrechtseweg 
Tjitske Punter 
T 026 – 334 88 00 

Wijnand van Arnhemweg 
Sanne van Moorsel  
T 026 – 334 88 00  

Schoolverpleegkundige  

Schoolarts via VGGM 
T 0800 – 844 60 00

Teamleiders 

Utrechtseweg 
Maarten Koopman 
m.koopman@vierbeekcollege.nl   

Wijnand van Arnhemweg 
Brian Heerens
b.heerens@vierbeekcollege.nl   

Arbeidstoeleiding 

Daisy Heuveling 
d.heuveling@vierbeekcollege.nl   

Zorgcoördinatoren  

Utrechtseweg 
Karen Teunissen 
T 026 – 334 88 00   

Wijnand van Arnhemweg  
Jolanda Verstegen 
Ilse van Wijk
T 026 – 334 88 00

Vertrouwenspersonen  

Intern 
Tjitske Punter en Sanne van Moorsel 
T 026 – 334 88 00 

Extern 
Zie website De Onderwijsspecialisten