Stage

Vanaf het derde leerjaar lopen alle leerlingen meerdere stages. Ze voeren dan in de praktijk uit wat ze op school hebben geleerd. Dit ervaringsgericht leren vinden we binnen onze school heel belangrijk. Het maakt de stap naar een zelfstandige werkplek kleiner.

We kennen drie soorten stages:

  • Begeleide interne stage (BIS): Dit is de praktijkroute op school. Leerlingen krijgen les in ons leerwerkcentrum of lopen intern stage, bijvoorbeeld bij de koffie en thee of de was.
  • Begeleide externe stage (BES): Een groep leerlingen gaat samen een dag op stage, met begeleiding. Ze leren dan werknemersvaardigheden.
  • Zelfstandige externe stage (ZES): Leerlingen lopen deze stage vanaf leerjaar 5. Ze starten met twee dagen per week en bouwen dit stapsgewijs op. In leerjaar 6 lopen leerlingen vier dagen per week stage en hebben ze elke week een terugkomdag op school.

Rustig en vertrouwd

We bouwen stages rustig op: van heel vertrouwd met stages binnen de school, naar steeds meer loslaten buiten de school. Leerlingen passen wat ze geleerd hebben toe in de praktijk. Zo krijgen ze een indruk van het werk en bereiken ze de plaats die het best bij ze past. De resultaten leggen we vast in een stagemap.

Op weg naar werk

Daar draait het om op het Vierbeek College. Fijn en passend werk en een zo zelfstandig mogelijke plek op de arbeidsmarkt zijn van belang voor een mooie toekomst van een kind. Elke individuele leerling kan rekenen op onze inzet voor de best mogelijke voorbereiding.

Praktijkinstructeur detailhandel Esther Verschuren en stagebegeleidster Judith Ross over onze leerlingen en hun stageplaatsen.

Oud-leerling Max die inmiddels aan het werk is op zijn stageplaats.