Stage

De stage neemt binnen fase 2 en 3 een centrale plek in. Leerlingen voeren in de praktijk uit wat ze op school geleerd hebben, dit heet ervaringsgericht leren. Het lopen van stages dient verschillende doelen, zoals het opdoen van vakkennis, het aanleren van arbeidscompetenties en het leren omgaan met collega’s en leidinggevenden.

We kennen drie vormen van stage:

  • begeleide interne stage (BIS)
  • begeleide externe stage (BES)
  • zelfstandige externe stage (ZES)

In fase 2:

  • Begeleide interne stage (BIS): dit is de praktijkroute. Daarnaast is er in de school een aantal interne stageplekken beschikbaar, bijvoorbeeld bij de koffie en thee en de was. - Begeleide externe stage (BES): een groep leerlingen gaat, met begeleiding, een dag op stage. Iedere BES hoort bij een praktijkroute, maar het hoofddoel is het aanleren van werknemersvaardigheden.

In fase 3:

  • Zelfstandige externe stage (ZES): dit is de laatste fase van de opleiding. We zien de leerling als volwaardig lid van de maatschappij. In leerjaar 5 wordt gestart met twee dagen ZES per week. Stapsgewijs volgt er vervolgens een opbouw naar vier dagen per week in leerjaar 6.

Bekijk hier de film waarin praktijkinstructeur detailhandel Esther Verschuren en stagebegeleidster Judith Ross vertellen over leerlingen en hun stageplaatsen.

Bekijk hier de film over Max (oud leerling), die inmiddels aan het werk is op zijn stageplaats.