Samen met leerlingen en hun ouders

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. En ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft. Onze docenten hebben ook veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de docent het nodig vindt.  

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers een kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder.

Oudergesprekken 

  • Aan het begin van het schooljaar hebben we een planningsgesprek. Samen met de leerling en ouders bepalen we de belangrijkste doelen voor het schooljaar.  
  • Tussentijds praten we geregeld over het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Waar loopt een leerling tegenaan? Wat gaat er juist beter dan verwacht? 
  • Als er bijzonderheden zijn, belt de docent na 14.15 uur.

Leerlingenraad 

Voor elke van onze twee locaties is er een leerlingenraad. De leerlingenraden adviseren de directie over allerlei zaken. Bijvoorbeeld over de inrichting van de school. Of over de schoolregels. 

Medezeggenschapsraad 

Ouders en medewerkers vormen samen de medezeggenschapsraad (mr). De mr geeft de schooldirectie advies, gevraagd en ongevraagd. Voor sommige plannen heeft de school ook goedkeuring nodig van de mr. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van mr-leden. Iets vragen of doorgeven aan de mr of heeft u interesse om als ouder deel te nemen in de mr? Neem gerust contact op en stuur een e-mail naar 
mr-vierbeekcollege@vierbeekcollege.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs.

Zo blijf je als ouder op de hoogte 

  • Via een contactschrift of e-mail. Natuurlijk kun je ons als ouders ons ook altijd bellen. 
  • Via Klasbord. Dit digitale programma gebruiken we in de onderbouw. Via foto’s en filmpjes zie je wat er in de klas gebeurt. 
  • Via de nieuwsbrief. Vijf keer per jaar vertellen we over zinvolle en leuke activiteiten op school. 
  • Via informatieavonden. Houd onze website in de gaten. Zie www.vierbeekcollege.nl/actueel