Samen met partners en omgeving

Het Vierbeek College werkt vaak en graag samen met partners in de omgeving. Zo werken we samen met verschillende aanbieders van sport en cultuur. Daarnaast hebben we een uitgebreid netwerk met allerlei bedrijven en instellingen waar onze leerlingen stage kunnen lopen. 

Samen met scholen in de regio 

Alle scholen in een regio werken samen aan inclusief onderwijs voor elke leerling. We doen dit in een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Verbinding. Samen zorgen we dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.swvdeverbinding.nl. Zie ook www.passendonderwijs.nl 

Samen met gezondheidszorg 

Soms is er meer nodig dan we als school kunnen bieden. Dan werken we samen met instanties van buitenaf, zoals de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Gelderland-Midden. We doen ook veel samen met Pluryn. Pluryn ondersteunt mensen met een beperking bij wonen, werken, leren en vrije tijd. 

Samen met gemeenten en bedrijven 

Natuurlijk hebben we veel contact met gemeenten en bedrijven, bijvoorbeeld als leerlingen stage lopen of na hun tijd bij ons op school aan het werk gaan.

Praktijkinstructeur detailhandel Esther Verschuren en stagebegeleidster Judith Ross over onze leerlingen en hun stageplaatsen.