Toetsen en examen

Ook in het voortgezet speciaal onderwijs worden leerlingen gewoon getoetst en sinds schooljaar 2021-2022 krijgen alle vso-leerlingen een diploma als ze voldaan hebben aan de gestelde eisen. De vlag kan dan uit!

Speciale toetsen

Onze leerlingen maken Cito-toetsen voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Deze toetsen monitoren dezelfde leerstof als in het reguliere middelbare onderwijs, maar wel op een manier die past bij onze leerlingen.

Diploma

Een diploma is iets om trots op te zijn! Leerlingen kunnen ermee laten zien wat ze hebben geleerd en welke resultaten ze hebben gehaald. Ook op het voortgezet speciaal onderwijs. Een leerling krijgt een diploma niet zomaar. Hij moet bijvoorbeeld genoeg stage hebben gelopen én een goed portfolio hebben. Meer weten of het reglement lezen? Ga naar www.deonderwijsspecialisten.nl/scholen/diploma.