Maatwerk

Structuur is voor onze leerlingen extra belangrijk. In alle klassen houden we daar rekening mee, maar in onze vijf structuurklassen nog meer. Daarin zitten leerlingen voor wie de reguliere klassen niet passend genoeg zijn, bijvoorbeeld omdat ze angstig zijn, tegen specifieke problemen aanlopen of extra veel moeite hebben met leren.

Speciale klassen:

ZMOLK-klas

Voor leerlingen met een wat lager IQ, die extra veel moeite hebben met leren. Ze krijgen speciale lesstof. Ook besteden we extra veel aandacht aan sociale vaardigheden en samenwerken.

Trajectklas

Voor leerlingen die vanwege hun complexe problematiek (tijdelijk) nog meer individuele begeleiding nodig hebben. We besteden in deze klas extra aandacht aan motivatie en het weer op gang brengen van de schoolgang. Er wordt hierbij intensief gewerkt aan het gewenste einddoel: dat kan terugkeer zijn in een reguliere klas of uitstroom naar arbeid of dagbesteding. Leerlingen krijgen vaak 1-op-1 begeleiding.

Entreeklas

Sommige leerlingen hebben de mogelijkheid en de motivatie om door te leren op mbo-1 niveau. Deze leerlingen kunnen bij ons op school de entree-opleiding volgen. Hiervoor werken we samen met ROC Rijn IJssel.

Maatwerk

Soms lopen leerlingen om uiteenlopende redenen vast op school. Ze ontwikkelen zich niet of nauwelijks of houden een hele dag op school niet vol. Hierdoor kunnen ze geen volledig onderwijsprogramma volgen. Voor deze leerlingen bieden we maatwerk. Dit doen we samen met zorgpartner Pluryn.

Impuls

Impuls is voor leerlingen die door hun begeleidingsbehoefte overvraagd worden in het onderwijs. Daardoor kunnen ze niet volledig naar school of vallen ze uit tijdens het arbeidstoeleidingstraject. Leerlingen krijgen in de Impulsklas veel 1-op-1 begeleiding. Die is erop gericht dat leerlingen na verloop van tijd weer zo volledig mogelijk naar school gaan.

De Schakel

De Schakel is voor leerlingen die een volledige schooldag niet aankunnen. Ze krijgen sociale activiteiten aangeboden in een speciale voorziening buiten school. Zo ervaren leerlingen een zinvolle invulling van de dag en bouwen ze een dagritme op. Er is veel ruimte voor ontspanning. Dit kan hen helpen om de rest van de dag wél vol te houden op school.

Maatwerkklas

Sommige jongeren worden als gevolg van hun begeleidingsbehoefte overvraagd in het huidige onderwijssysteem en gaan daardoor niet (volledig) naar school. De leerlingen in deze klas hebben een hoger didactisch en cognitief functioneren, waardoor zij op dat gebied meer uitdaging nodig hebben. Veel van deze leerlingen worden behandeld op de klinische intensieve behandelsetting voor ASS-problematiek van J.P. Heije (KIB-ass). De leerlingen volgen een maatwerkprogramma met aangepaste onderwijstijden en waar mogelijk een combinatie van theorie en praktijk.

Zorgcoördinator Daisy vertelt over de commissie van begeleiding en de samenwerking met Special Heroes van Vierbeek College.

Gedragswetenschapper Judith geeft een toelichting op de arbeidstoeleiding naar beschutte arbeid voor leerlingen.