Ons onderwijsprogramma

We helpen leerlingen daarom doelen na te streven. We laten ze van en met elkaar leren. En we maken hen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. 

Uitstroomprofielen

Onze leerlingen stromen uit naar ander onderwijs, dagbesteding of betaald werk. Ook (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school is mogelijk, als daar de ondersteuning wordt geboden die nodig is. We bieden de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

  • Leerroute 3: dagbesteding of arbeid
  • Leerroute 4: arbeid
  • Leerroute 5: arbeid of entree-opleiding

In de onderbouw 

Leerlingen krijgen vakken als Nederlands, begrijpend lezen, Engels, wiskunde en sociale vaardigheid. Ook volgen zij een aantal praktijkvakken, zoals techniek breed, art en verzorging. Via deze praktijkvakken is alvast een richting voor later te verkennen. Ook komen vaardigheden aan bod die later goed van pas komen. Na de onderbouw volgt een arbeidsinteressetest en sectorkeuze: Commercie & Dienstverlening of Techniek Breed. Leerlingen kunnen ook opgaan voor een IVIO-examen voor Nederlands en wiskunde.  

In de middenbouw 

Leerlingen krijgen les in ons leerwerkcentrum met speciaal ingerichte praktijklokalen, professionele machines en moderne ICT-middelen. Hier spelen we de werksituatie zo goed mogelijk na. Ook krijgen leerlingen gastlessen van mensen uit de praktijk. En zij gaan op excursie naar bedrijven.  

Halverwege de middenbouw kiezen leerlingen een praktijkroute. Ze specialiseren zich dan in een vak zoals Hout, Zorg & Welzijn of Horeca. En ze kunnen een branchegericht certificaat halen. 

In de bovenbouw 

Leerlingen werken nu toe naar een plek voor ná school. We noemen dat een uitstroomplek. Vaak is dat een betaalde baan. Maar het kan ook gaan om een andere vorm van onderwijs. Of om arbeidsmatige dagbesteding. Iemand werkt dan onder extra veel begeleiding. Een stage bij een organisatie of bedrijf helpt om hierop voor te bereiden. Natuurlijk begeleiden we de leerlingen bij deze stages goed. 

Teamleider Maarten Koopman over de sociale emotionele ontwikkeling van leerlingen op de onderbouwlocatie.

Teamleider Brian Heerens over het profiel van de bovenbouwlocatie.