ZMOLK-klassen

Het Vierbeek College heeft twee speciale klassen voor leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag, die daarbij ook zeer moeilijk lerend zijn. Naast een didactisch aanbod dat aansluit bij de cognitieve mogelijkheden (IQ tussen 50 en 65) wordt er in deze klassen veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden en samenwerken.

 

Zorgcoördinator Daisy vertelt over de commissie van begeleiding en de samenwerking met Special Heroes van Vierbeek College.

De Impuls en De Schakel (T&L en Daginvulling)

Soms lopen kinderen om uiteenlopende redenen vast op school. Ze ontwikkelen zich niet of nauwelijks, houden een hele dag op school niet vol en kunnen daardoor geen volledig onderwijsprogramma volgen.

Het Vierbeek College (voortgezet speciaal onderwijs) heeft samen met haar zorgpartner Pluryn speciaal voor deze jongeren diverse maatwerkoplossingen ontwikkeld, zodat zij ook een zinvolle invulling van de dag hebben. Voor iedere leerling wordt hiertoe een individueel plan opgesteld. Geen jongere tussen het wal en het schip, dat is het streven.

Een van de maatwerkoplossingen is het arrangement De Impuls (T&L). Dit arrangement is gericht op leerlingen die als gevolg van hun begeleidingsbehoefte overvraagd worden in het huidige onderwijssysteem, waardoor ze niet (volledig) naar school gaan, of uitvallen tijdens het arbeidstoeleidingstraject. In een klas met 1-op-1 begeleiding werken de leerlingen aan individuele doelen. De begeleiding is erop gericht dat de jongeren na verloop van tijd weer zo volledig mogelijk naar school gaan.

Daarnaast zijn er jongeren die een volledige schooldag niet aankunnen en die – op dat moment - niet in staat zijn om met 1-op-1 begeleiding aan doelen te werken. Voor hen is het arrangement De Schakel (ruimte voor ontspanning) opgezet. Door middel van ontspannende maar leuke activiteiten, krijgen zij toch een zinvolle invulling van de dag. Zij kunnen bij daginvulling ook hun sociale competenties ontwikkelen. En een uur ontspannen kan hen helpen om de rest van de dag wél vol te houden op school. Dit sluit aan op de mix van inspanning en ontspanning die de school biedt, zowel in als buiten de klas.

De Schakel

Gedragswetenschapper Judith geeft een toelichting op de arbeidstoeleiding naar beschutte arbeid voor leerlingen.