Maatwerk

Structuur is voor onze leerlingen extra belangrijk. In alle klassen houden we daar rekening mee, maar in onze vijf structuurklassen nog meer. Omdat er leerlingen zijn voor wie het voortgezet speciaal onderwijs niet passend genoeg is. Bijvoorbeeld omdat ze angstig zijn. Of omdat ze tegen specifieke problemen aanlopen of extra veel moeite hebben met leren. Deze leerlingen vinden hun plek in een van de vijf speciale klassen.

De Impuls 

Voor leerlingen die het een hele dag op school niet volhouden. Zij krijgen hier een-op-een-begeleiding om te werken aan individuele doelen. Soms hebben leerlingen een extra steuntje in de rug nodig. Of lopen ze vast op school. Wij helpen hen dan weer op weg. Met speciale aandacht, begeleiding en zorg die bij hen past.

De Schakel 

Voor leerlingen die het niet lukt om met een-op-een-begeleiding aan doelen te werken. Deze leerlingen geven we een zinvolle invulling van de dag met ontspannende en sociale activiteiten. Zo bouwen zij een dagritme op. Zie ook ons nieuwsbericht over De Schakel.

ZMOLK  

Voor leerlingen met een wat lager IQ, die extra veel moeite hebben met leren. Zij krijgen speciale lesstof. Ook besteden we extra veel aandacht aan sociale vaardigheden en samenwerken.  

Trajectklas  

Voor leerlingen met emotionele problemen. We noemen dat internaliserende problemen. Leerlingen zijn bijvoorbeeld angstig, of depressief.  

Entreeklas 

Sommige leerlingen hebben de mogelijkheid en de motivatie om door te leren op MBO-1 niveau. Deze leerlingen kunnen bij ons op school de Entree-opleiding volgen. Hiervoor werken we samen met ROC Rijn IJssel.

Zorgcoördinator Daisy vertelt over de commissie van begeleiding en de samenwerking met Special Heroes van Vierbeek College.

Gedragswetenschapper Judith geeft een toelichting op de arbeidstoeleiding naar beschutte arbeid voor leerlingen.