Maatwerk

Structuur is voor onze leerlingen extra belangrijk. In alle klassen houden we daar rekening mee, maar in onze vijf structuurklassen nog meer. Daarin zitten leerlingen voor wie het voortgezet speciaal onderwijs niet passend genoeg is, bijvoorbeeld omdat ze angstig zijn, tegen specifieke problemen aanlopen of extra veel moeite hebben met leren.

Onze structuurklassen

  • De Impuls: Voor leerlingen die het een hele dag op school niet volhouden. Zij krijgen hier een-op-een-begeleiding om te werken aan individuele doelen.
  • De Schakel: Voor leerlingen die het niet lukt om met een-op-een-begeleiding aan doelen te werken. Deze leerlingen geven we een zinvolle invulling van de dag met ontspannende en sociale activiteiten. Zo bouwen ze een dagritme op.
  • ZMOLK: Voor leerlingen met een wat lager IQ, die extra veel moeite hebben met leren. Ze krijgen speciale lesstof. Ook besteden we extra veel aandacht aan sociale vaardigheden en samenwerken.
  • Trajectklas: Voor leerlingen met emotionele problemen, zoals angst of depressie. We noemen dat ­internaliserende problemen.
  • Entreeklas: Sommige leerlingen hebben de mogelijkheid en de motivatie om door te leren op mbo-1 niveau. Deze leerlingen kunnen bij ons op school de entreeopleiding volgen. Hiervoor werken we samen met ROC Rijn IJssel.

Zorgcoördinator Daisy vertelt over de commissie van begeleiding en de samenwerking met Special Heroes van Vierbeek College.

Gedragswetenschapper Judith geeft een toelichting op de arbeidstoeleiding naar beschutte arbeid voor leerlingen.