Aanmelden

Wil je je kind aanmelden bij onze school? Dat kan telefonisch of via e-mail. Ook kun je rechtstreeks telefonisch contact opnemen met ons aanmeldbureau: 026 - 303 42 05. Je krijgt dan meer informatie over onze school en ondersteuning bij het aanleveren van de informatie die nodig is om je kind aan te melden. Ook onderzoeken we of onze school de juiste hulp en ondersteuning kan bieden of dat een andere school mogelijk beter passend is.

Wachtlijst 

In het geval er onverhoopt meer leerlingen worden aangemeld dan we kunnen plaatsen moeten we overgaan tot het hanteren van een (tijdelijke) wachtlijst.

Contact

Het Aanmeldbureau is te bereiken via 026 - 303 42 05 (telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 12.30 uur en 13.00 - 15.30 uur) of via aanmelden@deonderwijsspecialisten.nl.