Rooster

De eerste schooldag van schooljaar 2021-2022 was maandag 6 september. De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 5 september.  Onze leerlingen moeten minimaal 1000 onderwijsuren per jaar volgen. En daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd. 

Schooltijden 

De schooltijden op het Vierbeek College zijn elke dag van 8.45 uur tot 14.15 uur. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.  

Pauzes 

De leerlingen hebben vijftien minuten pauze, rond 12.30 uur. Daarnaast hebben leerlingen rond 10.30 uur een kort rustmoment, buiten de eigen groep, met verschillende activiteiten.

Vrij vragen 

Je kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur. 

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie
25 oktober t/m 29 oktober
Kerstvakantie
27 december t/m 07 januari
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart
Pasen
15 t/m 18 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
02 mei t/m 13 mei
Hemelvaart
26 en 27 mei
Tweede Pinksterdag
6 juni
Zomervakantie
25 juli t/m 02 september

Studiedagen 2021-2022

Maandag 4 oktober
Woensdag 10 november
Maandag 29 november
Vrijdag 24 december
Dinsdag 8 februari
(WvA, Vierbeek Bovenbouw)
Dinsdag 15 februari
(UTW, De Vaart en Vierbeek Onderbouw)
Donderdag 7 april
Vrijdag 24 juni