Rooster

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 5 september.  Onze leerlingen moeten minimaal 1000 onderwijsuren per jaar volgen. En daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd. 

Schooltijden 

De schooltijden op het Vierbeek College zijn elke dag van 8.45 uur tot 14.15 uur. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.  

Pauzes 

De leerlingen hebben vijftien minuten pauze, rond 12.30 uur. Daarnaast hebben leerlingen rond 10.30 uur een kort rustmoment, buiten de eigen groep, met verschillende activiteiten.

Vrij vragen 

Je kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur. 

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie
20 t/m 24 februari
Paasvakantie
7 t/m 10 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
1 mei t/m 12 mei
Hemelvaart
18 en 19 mei
Tweede Pinksterdag
29 mei
Zomervakantie
14 juli t/m 25 augustus

Studiedagen 2022-2023

Vrijdag 23 september
Maandag 10 oktober
Woensdag 9 november
Vrijdag 15 december
Vanaf 12:00
Vrijdag 23 december
Dinsdag 7 februari
Dinsdag 14 april
Vrijdag 28 april
Vrijdag 23 juni