Rooster

De eerste schooldag van schooljaar 2024-2025 is maandag 19 augustus. Onze leerlingen moeten minimaal 1.000 onderwijsuren per jaar volgen. Daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

Onze schooltijden zijn van 08.45 tot 14.15 uur. Leerlingen kunnen vanaf 08.30 uur in de klas terecht. De mentor is dan aanwezig. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen naar huis zijn.

Pauzes

De leerlingen hebben rond 12.30 uur vijftien minuten pauze. Daarnaast hebben leerlingen rond 10.30 uur een kort rustmoment, buiten de eigen groep, met verschillende activiteiten. We noemen dat het “SEO-kwartier”.

Vrij vragen

Je kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur. 

Vakanties 2024-2025

Herfstvakantie
19 t/m 27 oktober
Kerstvakantie
21 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie
1 t/m 9 maart
Paasvakantie
17 april t/m 21 april
Meivakantie
26 april t/m 11 mei
Hemelvaart
29 t/m 30 mei
Tweede Pinksterdag
9 juni
Zomervakantie
5 juli t/m 17 augustus

Studiedagen 2024-2025

Donderdag 26 september
Dinsdag 5 november
Vrijdag 20 december
Donderdag 6 februari
Maandag 10 maart
Woensdag 16 april
Vrijdag 13 juni