Naar school

We zijn elke dag blij onze leerlingen weer op school te zien! Hier lees je meer over vervoer naar school en wat te doen als je kind even niet naar school kan. Van a tot z...

Lesuitval

Heel soms kan het voorkomen dat je kind thuis moet blijven, omdat er te weinig personeel is op school. Dit melden we u altijd vooraf per brief.

Spijbelen en verzuim 

Als leerlingen lang of vaak niet naar school komen, dan is er sprake van verzuim. Alleen bij ziekte mag hij of zij van school wegblijven. Maken wij ons zorgen om verzuim dan bekijken we samen wat we hieraan kunnen doen. Spijbelen melden wij altijd aan de leerplichtambtenaar. 

Stalling 

Fietsen horen thuis in de fietsenstalling. Voor brommers en scooters is er een aparte plek voor stalling. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van vervoersmiddelen.

Taxi 

Veel van onze leerlingen komen met de taxi naar school. Je kunt het vervoer van je kind aanvragen bij de gemeente waarin je woont.

Te laat 

Bij te laat komen haalt een leerling eerst een te-laat-briefje bij de achterwacht. Pas daarna mag hij door naar de klas. Komt hij vaker te laat, dan kan er in overleg met de mentor een consequentie volgen. Als een leerling vaker te laat komt, dan volgt er contact met de ouders.

Ziek 

Is je kind ziek? Bel vóór 9 uur naar school. We zijn bereikbaar op 026-334 88 00. Als je kind op school ziek wordt, nemen we contact met je op voordat hij naar huis gaat.