Naar school

We zijn elke dag blij onze leerlingen weer op school te zien! Hier lees je meer over vervoer naar school en over wat te doen als je kind even niet naar school kan.

Ziek en beter melden

Kan je kind niet naar school komen? Meld dit dan vóór 9.00 uur via 026 – 334 88 00. Geef het ook door aan de vervoersmaatschappij waarmee je kind reist. Het is fijn als je de dag voordat je kind weer naar school komt, ook even belt. Dan houden we er rekening mee. Goed om te weten: als je kind op school ziek wordt, nemen we contact met je op voordat je kind naar huis gaat.

Vervoer naar school

Veel van onze leerlingen komen met de taxi naar school. Je kunt vervoer naar school aanvragen bij de gemeente waarin je woont. De school geeft dan een verklaring af waarin staat dat de leerling speciaal vervoer nodig heeft om naar school te kunnen komen. Dit doen we niet altijd, we stimuleren zelfstandig reizen!

Thuisblijven

Is je kind lang of vaak ziek? Dan neemt de mentor, teamleider of maatschappelijk werker contact op. Samen zoeken we naar een oplossing, zodat de leerachterstand niet te groot wordt. Eventueel kan de jeugdarts van de GGD advies geven over zorg en begeleiding.

Vermoed je dat het door omstandigheden niet lukt om de verplichte 1.000 uur onderwijs te halen? Meld dat dan zo snel mogelijk aan de directeur. Let op: wegblijven van school mag alleen bij ziekte. Alle andere gevallen noemen we spijbelen en we zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Te laat

Is een leerling te laat, dan volgt er mogelijk een consequentie. De mentor bepaalt deze. We nemen in dat geval contact op met de ouders.

Stalling

Fietsen horen thuis in de fietsenstalling. Er is een aparte plek om brommers en scooters te stallen. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van vervoersmiddelen.