Om te regelen

We maken het ouders en leerlingen graag zo gemakkelijk mogelijk, maar sommige dingen kunnen we niet regelen. Doen jullie dat zelf? Van a tot z...

Beschermende schoenen 

Leerlingen dragen beschermende kleding in praktijklokalen. Deze kleding krijgen ze van school. Voor een aantal werkzaamheden zijn ook werkschoenen verplicht. Regel zelf de werkschoenen.

Gymspullen 

Leerlingen hebben twee keer per week gym. Je kind neemt hiervoor een sportschoenen (géén zwarte zolen), een korte sportbroek en T-shirt mee. Als je kind niet kan gymmen, meld je dit schriftelijk aan de mentor.

Medicijnen 

Als je kind tijdens schooltijd medicijnen gebruikt, dan is het belangrijk dat wij dit weten. Ook als de medicatie stopt of verandert horen we het graag. Wij bergen de medicijnen veilig op.

Pennen en potloden

Lesmateriaal zoals boeken en schriften regelt de school en de Onderwijsspecialisten. De leerling neemt een eigen etui met pennen en potloden mee naar school.

Verzekering

Meer informatie volgt.

Vrijwillige ouderbijdrage 

Feestdagen, keuze- en sportmiddagen kosten geld. Wij vinden het fijn als ouders jaarlijks € 15 bijdragen. Dit is altijd vrijwillig! Voor de schoolreis en eventuele excursies vragen we een losse bijdrage van € 35. Ook deze is vrijwillig. Kun of wil je dit niet betalen? Geen zorgen, je kind doet gewoon mee. In ons financieel jaarverslag beschrijven we jaarlijks waaraan de ouderbijdrage is besteed.