Op school

Onze school is een fijne en veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Daar letten we op. En daarom houden we ons samen aan de volgende afspraken. Van a tot z...

Alcohol en drugs 

Alcohol en drugs zijn verboden op school. Daar zijn wij heel stellig in. Als we merken dat een leerling alcohol of drugs bij zich heeft of gebruikt, volgt er een zware sanctie. We melden dit direct bij de politie en nemen ook contact op met ouders.

Calamiteiten 

Ieder jaar oefenen we met onze leerlingen en medewerkers het ontruimen van het schoolgebouw. Zodat iedereen zo goed mogelijk weet wat te doen in geval van nood. Soms kondigen we het van tevoren aan, maar niet altijd.

Eten en drinken 

Leerlingen nemen hun eigen eten en drinken meenemen naar school. Ook is er een kantine om wat te kopen. Het drinken van energiedrankjes is verboden.

Mobiele telefoons  

In de onderbouw leveren leerlingen de mobiele telefoon in aan het begin van de lessen. De mentor bewaart ze. Na schooltijd krijgt hij deze weer terug. Vanaf leerjaar 3 mogen leerlingen de telefoon bij zich houden. De telefoon moet dan wel uit staan.

Roken 

Het is streng verboden om te roken in school of op het schoolplein. Er is een speciale plek buiten het schoolplein waar leerlingen in de pauzes mogen roken.

Waardevolle spullen 

Leerlingen mogen draagbare spelcomputers of een iPad meenemen. In overleg met docenten mogen ze deze gebruiken. Laat waardevolle spullen het liefst thuis. De school is niet aansprakelijk voor wat ermee gebeurt.