Op school

Onze school is een fijne en veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Daar letten we op. We houden ons daarom samen aan de volgende afspraken.

Alcohol en drugs

Alcohol en drugs zijn verboden op school. Daar zijn wij heel stellig in. Als we merken dat een leerling alcohol of drugs bij zich heeft of gebruikt, volgen er sancties. We melden dit direct bij de politie en nemen ook contact op met de ouders.

Calamiteiten

Ieder jaar oefenen we met onze leerlingen en medewerkers het ontruimen van het schoolgebouw, zodat iedereen zo goed mogelijk weet wat te doen in geval van nood. Soms kondigen we de oefening van tevoren aan, maar niet altijd.

Eten en drinken

Leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee naar school. Ook is er een kantine om wat te kopen. Het drinken van energiedrankjes is verboden.

Mobiele telefoons

In de onderbouw leveren leerlingen de mobiele telefoon in aan het begin van de lessen. De mentor bewaart ze en geeft ze na schooltijd weer terug. Vanaf leerjaar 3 mogen leerlingen de telefoon bij zich houden. De telefoon moet dan wel uit staan en niet zichtbaar zijn.

Roken

Het is streng verboden om te roken in school of op het schoolplein. Er is een speciale plek buiten het schoolplein waar leerlingen in de pauzes mogen roken.

Verzekering

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar we zijn verzekerd tegen schade en ongevallen. Onze algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die door een van onze medewerkers is veroorzaakt. Onze ongevallenverzekering dekt schade door of met een voertuig van school. Je kind is dan meeverzekerd als inzittende. Tot slot keert onze ongevallen­verzekering eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van medewerkers, vrijwilligers en leerlingen.

Waardevolle spullen

Laat waardevolle spullen het liefst thuis. De school is niet aansprakelijk voor wat ermee gebeurt. Onze verzekering dekt geen schade die niet uitdrukkelijk door een van onze medewerkers is ontstaan. Verloren spullen, telefoons of brillen die kapot zijn gevallen, zijn dus niet verzekerd.