Pauzes

Vijftien minuten voordat de eerste schoolbel gaat, zijn er leraren op de schoolpleinen om toezicht te houden. De leerlingen hebben één keer een kwartier pauze, rond 12.30 uur.

Daarnaast hebben ze rond 10.30 uur een zogenaamd SEO-kwartier buiten hun eigen klas. De leerlingen kunnen dan in de kantine of het ‘rustlokaal’ zitten, tafelvoetbal spelen of op het schoolplein een activiteit kiezen. Tijdens de pauze houden we altijd toezicht.

Ook na schooltijd houden we buiten toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis toe zijn.