Vakanties, studiedagen en lestijden 2019-2020

 

Onderwijsuren op jaarbasis

Wettelijk is bepaald dat leerlingen vanaf 7 jaar jaarlijks minimaal 1.000 lesuren moeten volgen. Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn daarop gebaseerd.

Vakanties

Herfstvakantie
14 oktober t/m 18 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 28 februari
Goede Vrijdag en Pasen
10 t/m 13 april
Meivakantie
27 april t/m 8 mei
Hemelvaart
21 en 22 mei
Tweede Pinksterdag
1 juni
Zomervakantie
11 juli t/m 21 augustus

Op de laatste vrijdag voor de zomervakantie zijn de leerlingen vrij vanaf 12.15 uur.

Ditzelfde geldt voor de donderdagmiddag voorafgaand aan de kerstmarkt (UTW) en het kerstgala (WvA) op 19 december 2019.

Studiedagen

Woensdag 2 oktober
Maandag 11 november
Vrijdag 20 december
Dinsdag 4 februari
Donderdag 19 maart
Dinsdag 14 april
Vrijdag 19 juni

Lestijden

In het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs werken we met het 5-gelijkedagenmodel. Dit betekent dat de schooldagen van maandag tot en met vrijdag gelijk zijn: van 8.45 uur - 14.15 uur. 

 

Opvang bij lesuitval

In incidentele gevallen kan het voorkomen dat uw zoon of dochter thuis moet blijven, omdat er geen vervanging voor een leraar voorhanden is. Dit melden we u altijd vooraf per brief.