Vakanties, studiedagen en lestijden

 

Onderwijsuren op jaarbasis

Wettelijk is bepaald dat leerlingen vanaf 7 jaar jaarlijks minimaal 1.000 lesuren moeten volgen. Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn daarop gebaseerd.

De eerste schooldag na de zomervakantie is 6 september 2021.

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie
25 oktober t/m 29 oktober
Kerstvakantie
27 december t/m 07 januari
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart
Pasen
15 t/m 18 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
02 mei t/m 13 mei
Hemelvaart
26 en 27 mei
Tweede Pinksterdag
6 juni
Zomervakantie
25 juli t/m 02 september

Op donderdagmiddag 23 december, voorafgaand aan de kerstmarkt (Utrechtseweg) en het kerstgala (Wijnand van Arnhemweg) zijn de leerlingen vrij vanaf 12.15 uur.

 

Studiedagen

Maandag 4 oktober
Woensdag 10 november
Maandag 29 november
Vrijdag 24 december
Dinsdag 8 februari
(WvA, Vierbeek Bovenbouw)
Dinsdag 15 februari
(UTW, De Vaart en Vierbeek Onderbouw)
Donderdag 7 april
Vrijdag 24 juni

Lestijden

In het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs werken we met het 5-gelijkedagenmodel. Dit betekent dat de schooldagen van maandag tot en met vrijdag gelijk zijn: van 8.45 uur - 14.15 uur. 

 

Opvang bij lesuitval

In incidentele gevallen kan het voorkomen dat uw zoon of dochter thuis moet blijven, omdat er geen vervanging voor een leraar voorhanden is. Dit melden we u altijd vooraf per brief.