Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag na de zomervakantie is 20 augustus 2018.

Vakanties 

Herfstvakantie 

15 oktober t/m 19 oktober 

Kerstvakantie 

24 december t/m 4 januari 

Voorjaarsvakantie 

4 maart t/m 8 maart 

Goede Vrijdag & Pasen 

19 t/m 22 april 

Meivakantie 

29 april t/m 10 mei (inclusief Koningsdag en Hemelvaart) 

Hemelvaart 

30 en 31 mei 

Pinksteren 

10 juni 

Zomervakantie 

8 juli t/m 16 augustus 2019 

Op de laatste vrijdag voor de zomervakantie
zijn de leerlingen niet vrij.

Onderwijsuren op jaarbasis

Wettelijk is bepaald dat leerlingen vanaf 7 jaar jaarlijks minimaal 1.000 lesuren moeten volgen. Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn daarop gebaseerd.

Studiedagen

Woensdag 

3 oktober

Maandag 

12 november

Vrijdag 

21 december

Dinsdag

5 februari

Donderdag

21 maart

Dinsdag

2 april

Vrijdag 

7 juni 

Lestijden 

De schooltijden zijn elke dag hetzelfde:
van 08.45 uur tot 14.15 uur.

Opvang bij lesuitval

In incidentele gevallen kan het voorkomen dat uw zoon of dochter thuis moet blijven, omdat er geen vervanging voor een leraar voorhanden is. Dit melden we u altijd vooraf per brief.