Examenreglement

Het diploma voor het vso

Uw zoon of dochter zit nu op het voortgezet speciaal onderwijs. Aan het einde kan hij of zij een diploma halen. Met dit schooldiploma kunnen leerlingen laten zien wat ze geleerd hebben. En welke resultaten ze hebben gehaald. Daar kan uw zoon of dochter trots op zijn!

Wanneer krijgt een leerling een diploma?


Uw zoon of dochter krijgt een diploma niet zomaar. Hij of zij moet aan regels voldoen. De algemene regels leest u hieronder.

  1. De leerling is lang genoeg op school en zijn of haar stage geweest. Genoeg betekent in ieder geval 80 procent van de afgesproken tijd.
  2. De leerling heeft voldoende stage gelopen aan het einde van het vso. Dat is voor vso dagbesteding één stage. En dat zijn voor vso arbeid twee stages. In de stage heeft de leerling laten zien dat hij of zij klaar is voor een dagbestedingsplek. Of dat hij of zij kan beginnen met een beroep. De leerling weet genoeg, kan genoeg, en gedraagt zich op een goede manier. Dit noemen we competenties. Deze competenties moeten passen bij het plan dat we aan het begin van de schooltijd maakten. Dit heet het uitstroomperspectief.
  3. De leerling heeft zich gehouden aan het stagecontract. Daarin heeft zijn of haar school opgeschreven waar de leerling stageloopt en hoe lang.
  4. De leerling heeft een portfolio gemaakt. Dit portfolio voldoet aan de regels van de school. Die heeft de leerling gekregen toen hij of zij begon met zijn of haar portfolio.

Het examendossier


Uw zoon of dochter krijgt zijn of haar diploma alleen als het examendossier compleet is. Dit is een map met informatie over wat de leerling heeft gedaan op school. Dit kan een map van papier zijn, het kan ook digitaal. In het examendossier zitten twee dingen:

Het portfolio
In het portfolio staan bewijzen van wat de leerling geleerd en gedaan hebt. Bijvoorbeeld waar hij of zij stage gelopen heeft, en wat hij of zij daar geleerd heeft. De leerling maakt zijn of haar portfolio zelf. Wat er precies in staat, spreekt de leerling af met de school. De school helpt de leerling bij het maken van het portfolio.

Het overgangsdocument
In het overgangsdocument staat belangrijke informatie voor de plek waar uw zoon of dochter naartoe gaat. Bijvoorbeeld welke resultaten hij of zij gehaald heeft. En welke ondersteuning hij of zij nodig heeft. Zo weet de begeleider straks hoe zij uw zoon of dochter het beste kan helpen. De school maakt het overgangsdocument. De leerling geeft het aan de mensen waar hij of zij na school naartoe gaat.

Als een leerling het diploma niet in één keer haalt

We vinden het heel belangrijk dat uw zoon of dochter zijn of haar vso-diploma haalt. Heel soms lukt dat niet in één keer. De leerling voldoet dan nog niet aan de regels. De examencommissie bepaalt dan of hij of zij tóch het diploma kunt krijgen. En wat de leerling daarvoor moet doen.

  • Als het portfolio niet goed genoeg is, moet de leerling dat verbeteren. Het is nodig dat de leerling laat zien dat hij of zij voldoet aan de eisen.
  • De leerling kan ook een nieuwe opdracht krijgen. Daarvoor moet hij of zij dan een voldoende halen.
  • Soms is er iets bijzonders aan de hand. Bijvoorbeeld dat uw zoon of dochter erg ziek is geweest. Dan kan hij of zij toch het diploma krijgen.

In de examencommissie zitten in ieder geval de directeur van de school, een docent en een stagebegeleider of trajectbegeleider.

Als een leerling het diploma niet haalt

Een leerling haalt zijn of haar diploma niet als hij of zij de school niet afmaakt, of als hij of zij de herkansing niet haalt. De leerling krijgt dan van school een verklaring. Hierin staat dat hij of zij op school heeft gezeten. Ook krijgt de leerling een overgangsdocument.

Als u het er niet mee eens bent

De examencommissie legt uit waarom uw zoon of dochter zijn of haar diploma niet kan halen. Dit schrijven ze ook voor u op. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u in beroep gaan. U schrijft dan binnen een week een brief of mail aan de examencommissie van school. Hierin legt u uit waaróm u het er niet mee eens bent.  

De examencommissie geeft uw brief aan de geschillencommissie. Zij doen onderzoek en bepalen of u gelijk hebt. Dit laten ze binnen drie weken (vijftien werkdagen) aan u weten. U krijgt hierover een brief. Daarin legt de geschillencommissie ook uit waarom u wel of geen gelijk heeft. Het besluit van de commissie is bindend. Dit betekent dat u en de school het niet kunnen veranderen.  

In de geschillencommissie zitten drie mensen die niets met uw zoon of dochter en zijn of haar diploma te maken hebben. Ze zijn onafhankelijk.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld over de wetten achter dit reglement? Of over wie er meegedacht hebben over deze regels? Dan kunt u het complete document ‘Reglement vso diploma 2021-2022’ opvragen bij de school.