Onze resultaten

Wat leren leerlingen op onze school en wat gaat een leerling doen nadat de tijd op onze school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Basisvaardigheden 

Wiskunde, Nederlands, (begrijpend lezen) en burgerschap zijn belangrijke vakken om later zo goed mogelijk mee te kunnen doen. Daarom besteden we er in onze lessen veel aandacht aan.

Onze ambitie is dat minimaal 75% van onze leerlingen aan het einde van hun schoolperiode de streefniveaus voor deze vakken haalt. Vorig schooljaar behaalden we met onze leerlingen de volgende resultaten:

  • Rekenen: 63% van de leerlingen haalde het streefniveau
  • Begrijpend lezen: 62% van onze leerlingen haalde het streefniveau

Daarmee hebben we onze ambitie behaald en daar zijn we trots op.

Sinds schooljaar 2021-2022 kunnen onze leerlingen een vso-diploma behalen. Afgelopen schooljaar hebben 11 leerlingen een vso-diploma behaald en 27 leerlingen kregen een vso-verklaring. 5 leerlingen zijn met een Entree-diploma van school gegaan.

Uitstroom 

We streven ernaar dat zoveel mogelijk van onze leerlingen uitstromen naar:

  • Mbo
  • Werkplek
  • Beschut werk
  • Dagbesteding

In schooljaar 2022-2023 stroomden 29 leerlingen uit:

  • Uitstroom dagbesteding 14%
  • Uitstroom arbeid 31%
  • Vervolgonderwijs 35%
  • Overig 20%

Stroomden onze leerlingen uit naar een passende plek?

We besteden veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en bereiden leerlingen daar goed op voor. Na een jaar checken we of onze leerlingen nog op de plek zitten waar ze na onze school naartoe zijn gegaan.

We streven ernaar dat 60% van onze oud-leerlingen daar nog zit. Vorig schooljaar zaten 74% oud-leerlingen nog op dezelfde uitstroomplek. We hebben onze norm behaald.

We benaderen leerlingen als toekomstige werknemers op de arbeidsmarkt. Zodat de stap naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de toekomst niet meer zo groot is.