Onze resultaten

Wat leren leerlingen op onze school en wat gaat een leerling doen nadat de tijd op onze school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden. 

Basisvaardigheden 

Rekenen, taal en burgerschap zijn belangrijke vakken om later zo goed mogelijk mee te kunnen doen. Daarom besteden we er veel aandacht aan. 

Uitstroom 

Waar kunnen onze leerlingen na school naartoe? 

In schooljaar 2021-2022 is 36% van onze leerlingen uitgestroomd naar een betaalde baan. De overige leerlingen zijn uitgestroomd naar vervolgonderwijs of dagbesteding. Hier zijn we trots op!  

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe? 

In schooljaar 2021-2022 stroomden 33 leerlingen uit: 

  • Uitstroom dagbesteding 18%
  • Uitstroom arbeid 36%
  • Vervolgonderwijs 16%
  • Overig 30%

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?  

Ruim 51% van onze leerlingen zit nog op de plek waar ze na het Vierbeek college naartoe gingen, 40% niet meer en van 3 leerlingen is dit onbekend. Een deel van de leerlingen die niet meer op de plek zitten waar ze naar uitgestroomd zijn, is doorgestroomd naar een hogere uitstroombestemming. We zijn dus positief over de resultaten.

Klopt dit met wat wij van deze leerlingen verwachtten? 

In schooljaar 2021-2022 is ruim 95% van onze leerlingen uitgestroomd volgens plan (OPP). De landelijke norm van 75% haalden we. 

We benaderen leerlingen als toekomstige werknemers op de arbeidsmarkt. Zodat de stap naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de toekomst niet meer zo groot is.