Onze resultaten

Wat gaat een leerling doen nadat zijn of haar tijd bij ons op school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden. 

Wat wordt landelijk van ons verwacht? 

  • Minimaal 50% van onze leerlingen vindt na school een betaalde baan.  
  • Van onze leerlingen gaat 25% naar het mbo of een andere opleiding. 
  • Van onze leerlingen vindt 25% beschut werk of een plek op de dagbesteding.  
  • Na een jaar is 60% nog op de plek waar ze naartoe zijn gegaan. 
  • Onze ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP's) kloppen voor 75% van onze leerlingen. Als school streven we naar 80%. 

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe? 

In schooljaar 2018-2019 vond 81% van onze leerlingen na school een betaalde baan. Hier zijn we heel trots op! De percentages voor dagbesteding/beschut werk en vervolgonderwijs zijn daardoor natuurlijk wat lager.  

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek? 

Ruim 67% van onze leerlingen zit nog op de plek waar ze na het Vierbeek College naartoe gingen. Ofwel 35 van de 52 leerlingen. Zij hebben waarschijnlijk de juiste plek gevonden. Hier zijn we erg blij mee. 

Klopt dat met wat wij van deze leerlingen verwachtten? 

Vorig schooljaar is 90% van onze leerlingen volgens plan (OPP) uitgestroomd. Dat wil zeggen achttien van de twintig leerlingen. 

We benaderen leerlingen als toekomstige werknemers op de arbeidsmarkt. Zodat de stap naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de toekomst niet meer zo groot is.