Onze zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij kan dan begeleiding krijgen van andere professionals in school.

Commissie voor de Begeleiding 

Onze Commissie voor de Begeleiding adviseert na overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Ook onderzoekt de commissie of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, en welke dan. Verder evalueert de commissie jaarlijks de vorderingen van de leerling. We stemmen zorg en onderwijs steeds zo goed mogelijk op elkaar af.

Soorten therapie 

Therapie vindt plaats onder schooltijd, in een speciaal lokaal. Vaak is dat individueel, maar we bieden ook groepstrainingen aan, zoals Rots & Water. Leerlingen leren daarmee beter voor zichzelf op te komen of zichzelf juist beter te beheersen. Met Class Dynamics besteden we aandacht aan de dynamiek en verhoudingen binnen de groep. We zorgen voor een sfeer waarin iedere leerling zichzelf kan zijn. Iedereen is anders, dat waarderen we juist. Heeft een leerling langdurige therapie nodig, dan verwijzen we vaak door naar zorgverleners buiten onze school.

Zorgcoördinatoren 

Onze zorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school. Ze hebben contact met leerlingen, leraren en ouders. Ook coachen en ondersteunen zij de docenten.

Schoolmaatschappelijk werkers 

Leerlingen en ouders kunnen met vragen of problemen altijd terecht bij onze schoolmaatschappelijk werkers. Aarzel niet: wij vinden het alleen maar fijn en goed als je contact opneemt.

Zorg buiten school 

Sommige leerlingen wonen op de Jan Pieter Heye Stichting. Dit is een Orthopedagogisch Centrum van Pluryn. Pluryn ondersteunt mensen met een beperking bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Voor deze leerlingen is er veel overleg met Pluryn. Daarnaast werken we als school nauw samen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Gelderland-Midden.

Onze Commissie voor de Begeleiding beoordeelt of een leerling geholpen is met speciale zorg. En of een leerling bijvoorbeeld therapie krijgt.