Onze zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij kan dan ondersteuning krijgen van gespecialiseerde zorgprofessionals van onze school. Denk aan de intern begeleider, de dramatherapeut, de gedragswetenschapper, de psychomotorisch therapeut en de schoolmaatschappelijk werker.

Soorten therapie  

Therapie vindt plaats onder schooltijd, in een speciaal lokaal. Vaak is dat individueel. Maar we bieden ook groepstrainingen aan, zoals Rots & Water. Een leerling leert daarmee beter voor zichzelf op te komen of zichzelf juist beter te beheersen. Ook besteden we veel aandacht aan de dynamiek en verhoudingen binnen de groep met Class Dynamics. We zorgen voor een sfeer waarin iedere leerling zichzelf kan zijn. Iedereen is anders, dat waarderen we juist. Heeft een leerling langdurige therapie nodig, dan verwijzen we vaak door naar zorgverleners buiten onze school. 

Zorgcoördinatoren 

Onze zorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school. Ze hebben contact met leerlingen, leraren en ouders. Ook coachen en ondersteunen zij de docenten. 

Schoolmaatschappelijk werkers 

Leerlingen en ouders en verzorgers kunnen met vragen of problemen altijd terecht bij onze schoolmaatschappelijk werkers. Aarzel niet: wij vinden het alleen maar fijn en goed als je contact opneemt.

Zorg buiten school 

Sommige leerlingen wonen op de Jan Pieter Heye Stichting. Dit is een Orthopedagogisch Centrum van Pluryn. Pluryn ondersteunt mensen met een beperking bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Voor deze leerlingen is er veel overleg met Pluryn. Daarnaast werken we als school nauw samen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Gelderland-Midden.

Onze Commissie voor de Begeleiding beoordeelt of een leerling geholpen is met speciale zorg. En of een leerling bijvoorbeeld therapie krijgt.