Onze doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen bereiken. 

Bereikt in 2023 - 2024 

 • We hebben drie extra lokalen geplaatst op de locatie Utrechtseweg.
 • We zijn een Trajectklas gestart voor een specifieke groep leerlingen die extra ondersteuning nodig heeft.
 • We hebben met onze teams extra aandacht besteed aan het werken in een professionele cultuur.
 • We hebben onze collega’s geschoold in het verdere gebruik van visuele ondersteuning, door gericht gebruik te maken van de digitale Prowise borden in de klassen.
 • We zijn het schooljaar gestart met speciale Gouden weken, waarin we extra aandacht besteden aan groepsvorming en sociale vaardigheden. Dit hebben we in januari herhaald met de speciale Zilveren weken.
 • De organisatie van het vak ‘Arbeidstoeleiding’ is aangepast en geïntegreerd in de praktijklessen.
 • We ontwikkelen nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid en besteden hier ook in onze lessen gericht aandacht aan.

Doelen 2024 - 2025

 • De invoering van ons nieuwe leerlingvolgsysteem (LVS) ParnasSys wordt afgerond, waardoor we nog beter zicht krijgen op de ontwikkeling van onze leerlingen.
 • De collega’s krijgen een vervolgtraining in het traumasensitief werken.
 • Leerlingen houden een portfolio bij als onderdeel van hun loopbaan oriëntatie (LOB).
 • Er wordt een nieuwe methode ingevoerd voor het vak wereldoriëntatie.
 • We breiden ons aanbod van sportieve en culturele activiteiten verder uit door samen te werken met externe partners.
 • We voeren nieuw beleid in ten aanzien van het gebruik van mobiele telefoons.

Onze doelen hebben we vastgelegd in een jaarplan. Dit jaarplan kun je inzien op school. Vraag er gerust naar!