Het team

Elke leerling groeit met goede begeleiding en ondersteuning van school. We hebben onderwijs- en zorgprofessionals in huis. Ons team bestaat onder andere uit leraren, onderwijsassistenten, praktijk­instructeurs, therapeuten, stagebegeleiders, ­traject­begeleiders en de ondersteunende staf. 

Mentor 

Elke groep wordt begeleid door een mentor. Deze zorgt voor een leeromgeving waarin leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen: sociaal-­emotioneel, creatief, motorisch en uiteraard ook op het gebied van kennis. 

Praktijkbegeleiders 

Elke leerling krijgt op onze school extra begeleiding van praktijkinstructeurs, stagebegeleiders en trajectbegeleiders. Ze begeleiden de leerlingen intensief en hebben oog voor de kwaliteiten en beperkingen. Ze overleggen veel, houden elkaar voortdurend scherp en zijn gemotiveerd om onderwijs te geven dat écht werkt. 

Begeleiding na vertrek van school 

Vanaf schooljaar 2020-2021 is er een combinatiefunctionaris op school. Hij staat leerlingen bij die ook na het verlaten van de school nog extra begeleiding nodig hebben. 

Meer nodig? 

Hebben leerlingen nog meer begeleiding nodig? Dan worden ze begeleid door een multidisciplinair team, de zorgcoördinator, de time-out-leraar en door therapeuten. Vanuit onze stichting denken specialisten op diverse gebieden mee als het nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van logopedie. 

Onze leraren in de onderbouw

Onze leraren in de onderbouw

Onze leraren in de bovenbouw

Onze leraren in de bovenbouw

Een leerling heeft soms extra hulp of ondersteuning nodig. Op onze school werken daarom gespecialiseerde medewerkers en therapeuten.