Het team

Elke leerling groeit met goede begeleiding en ondersteuning van school. Wij hebben onderwijs- en zorgprofessionals in huis. Ons team bestaat voor een deel uit docenten, mentoren, praktijkbegeleiders en een combinatiefunctionaris.

Mentor 

Elke groep wordt begeleid door een mentor. Deze zorgt voor een leeromgeving waarin leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Op sociaal-emotioneel, creativiteit, motoriek gebied en uiteraard ook op het gebied van kennis.

Praktijkbegeleiders 

Elke leerling krijgt op onze school extra begeleiding van praktijkinstructeurs, stagebegeleiders en trajectbegeleiders. Zij begeleiden de leerlingen intensief en hebben oog voor de kwaliteiten en beperkingen van onze leerlingen. Ze overleggen veel en houden elkaar voortdurend scherp. Ze zijn gemotiveerd om onderwijs te geven dat écht werkt. 

Begeleiding na vertrek van school 

Vanaf schooljaar 2020-2021 is er een combinatiefunctionaris op school. Deze volgt een aantal leerlingen nadat zij onze school hebben verlaten. Leerlingen die ook na het verlaten van de school nog extra begeleiding nodig hebben, kunnen begeleid worden door de combinatiefunctionaris. Het is een proef van drie jaar in samenwerking met de gemeente Arnhem. 

Meer nodig? 

Hebben leerlingen nog meer begeleiding nodig? Dan worden zij begeleid door een multidisciplinair team, de zorgcoördinator en de time-outleraar. Vanuit onze stichting denken specialisten op tal van gebied mee als het nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van logopedie.

Onze leraren in de onderbouw

Onze leraren in de onderbouw

Onze leraren in de bovenbouw

Onze leraren in de bovenbouw

Een leerling heeft soms extra hulp of ondersteuning nodig. Op onze school werken daarom gespecialiseerde medewerkers en therapeuten.