Op weg naar werk!

Daar gaat het om op het Vierbeek College. Wij zetten ons in om al onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst: een zo zelfstandig mogelijke plek op de arbeidsmarkt. Door de juiste mix tussen theorie en praktijk slagen we hier ook goed in. Naast vakken als wiskunde en Nederlands besteden we veel aandacht aan praktijkvakken als art, techniek breed en verzorging. Vanaf het derde jaar maken de leerlingen een keuze voor een praktijkroute en volgen ze onderwijs in ons Leerwerkcentrum. Een uitdagende leer- en werkomgeving die uitgerust is met professionele machines en moderne ICT-middelen. Daarnaast heeft stage een belangrijke plek in ons onderwijsaanbod. Eerst intern, dan extern in groepen en uiteindelijk middels een individuele stage waarbij de school voor een optimale begeleiding zorgt. Het Vierbeek College is een school die haar leerlingen en hun ouders serieus neemt. We zetten ons in om met elkaar individuele maatwerktrajecten op te stellen die recht doen aan de mogelijkheden van de individuele leerling. Daarin besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het verwerven van werknemersvaardigheden. Kinderen ontwikkelen zich het beste in een veilige, duidelijke maar vooral ook leuke omgeving. Ons jonge en deskundige team is super gemotiveerd om onderwijs te verzorgen dat écht werkt!

Directeur Wim van Schaik aan het woord over wat Vierbeek College speciaal maakt.

Wat we doen

Vierbeek College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (praktijkgericht onderwijs) in Oosterbeek. Wij bieden speciaal onderwijs aan jongeren van 12 tot en met 18 jaar in de onderbouw met een leerachterstand (IQ 50 – 85) die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. Wij leiden onze leerlingen op voor hun toekomst binnen arbeid of dagbesteding. We kijken naar de onderwijsbehoefte van iedere leerling en vertalen deze in praktijkgerichte maatwerktrajecten. Door de juiste afwisseling tussen praktijk en theorie en de belangrijke plek van stage in onze school maken wij uitstroomtrajecten succesvol. We zoeken met elkaar naar wat werkt voor een individuele leerling. Deze ervaringen delen we met elkaar; zo houden we elkaar scherp in hoe het nóg beter kan. De mensen die op het Vierbeek College werken zijn pedagogisch sterk. Echte doorzetters en toegewijd om het beste in leerlingen naar boven te halen.

Schoolgebouw

In 2015 hebben de leerjaren van de onderbouw (fase 1) hun intrek genomen in het gloednieuwe gebouw aan de Utrechtseweg in Oosterbeek. Dit gebouw delen we met De Vaart, een school voor speciaal onderwijs. Deze locatie beschikt over een eigen Johan Cruyff Court. De leerjaren van de bovenbouw (fase 2 en 3) volgen onderwijs in het Leerwerkcentrum aan de Wijnand van Arnhemweg in Oosterbeek. Dit gebouw is in 2015 helemaal verbouwd en aangepast aan de eisen van deze tijd. 

Schoolklimaat

Bij ons op school staan drie begrippen centraal: structuur, veiligheid en duidelijkheid. Hierop is al ons dagelijks handelen gebaseerd. Of het nu tijdens de lessen, op het plein, tijdens de start van de ochtend, bij de begeleiding naar de taxibusjes of tijdens een buitenactiviteit is. Het bieden van structuur, veiligheid en duidelijkheid betekent dat onze medewerkers altijd dicht bij leerlingen zijn. We werken met een voorspelbaar ritme en zorgen ervoor dat elke leerling weet wat hij die dag kan verwachten. Op onze school nemen we iedere leerling serieus, we maken leerlingen medeverantwoordelijk voor hun eigen toekomst. Wij praten mét leerlingen, omdat we oprecht in hen geïnteresseerd zijn. We benaderen hen als toekomstige werknemers.